E-mail webmaster@arenaio.no

Havforskningsinstituttet i Bergen

Bergen er en stor og flott by i Norge, og der finner man blant annet Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet i Bergen er det største marineforskningsmiljøet i Norge. Det er innlysende at instituttet er utrolig viktig å ta vare på.

Havforskningsinstituttet har mye forskjellig ansvar, men hovedansvaret ligger på å forske mest mulig og på å gi råd videre til det offentlige. Det er over 750 ansatte i Havforskningsinstituttet i Bergen, og de forsker på alt innen akvakultur. De har også et enormt fokus på økosystemene som man finner i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet og langs hele den norske kystsonen.

Havforskningsinstituttets hovedkontor er som nevnt i Bergen, men i tillegg er det avdelinger andre steder i Norge der viktige deler av instituttets arbeid blir utført, for eksempel i Tromsø, Matre, Austevoll og Flødevingen. De tre sistnevnte er forskningsstasjoner. Havforskningsinstituttet har også flere fartøy ute på havet, og til sammen er de faktisk på havet i mer enn 1600 døgn i året. Fartøyene regnes for å være de viktigste redskapene for instituttet når det gjelder innsamling av data om marineressurser og miljø.

Havforskningsinstituttet er ikke bare viktig med tanke på forskning. Det er også utrolig viktig for økonomien i Norge, og ikke minst for fremtiden. All forskningen som instituttet jobber med, skaper et godt grunnlag for å kunne høste av de store verdiene som man finner i havet og langs kysten. Havforskningsinstituttet sørger rett og slett for at det er en fremtid for generasjonene som kommer etter oss.

Havsforskning

Havforskningsinstituttet har noen viktige mål og verdier, og noen av dem er:

• instituttets arbeid skal bygge på integritet
• instituttets arbeid skal være basert på skaperglede og respekt
• instituttet skal være ledende innen marin forskning
• instituttet skal gi kunnskap for å bevare rike og rene havområder
• instituttet skal arbeide for å bevare rike og rene kystområder

Havforskningsinstituttet har en utrolig flott nettside som kan besøkes av alle, og der kan man blant annet lese mer om hva instituttet driver med akkurat for øyeblikket. Man kan også lese mange interessante fakta på nettsiden. Havforskningsinstituttet kan også kontaktes hvis man har spørsmål.