E-mail webmaster@arenaio.no

Entreprenørskap og smarte ideer

Uten evne til å tenke fremover og nytt vil aldri et samfunn kunne utvikle seg fremover. Det vil stagnere, og forbli reaksjonært. Et slikt samfunn kan ikke eksistere i lengden, derfor er det viktig at man tar til orde for å verne om entreprenørskapets viktige plass i et samfunn.

Går du kanskje med en liten gründerspire i magen? Har du kanskje en fantastisk idé til en ny app eller et annet konsept som vil fornye prosesser eller gi nye strategier i en gitt næringsvirksomhet? Hvis man slår opp ordet ”entreprenørskap” i ordboka, står følgende forklart: initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet. Det er akkurat dette konseptet som vårt samfunn er tuftet på.

Vi er avhengig av innovasjon for å komme oss fremover, både økonomisk og sosialt. Evnen til å tenke utenfor boksen, til å se nye sammenhenger og løsninger, er en svært verdsatt egenskap i dagens samfunn. Å være kreativ i hverdagen stimulerer til denne tankegangen, akkurat derfor har kreativitet blitt sett på som en viktig faktor for vekst og innovasjon innenfor mange næringssektorer. Stadig flere større bedrifter benytter seg av kreative strategier for å holde seg konkurransedyktig på markedet, og ved å stimulere til dette hos sine ansatte, skaper de eierskapsfølelse og lojalitet til bedriften blant disse.

Stimulere til innovasjon og nye ideer

Med fremveksten av internettet har det i dag aldri vært enklere å lykkes med sitt entreprenørskap. Nettverksbygging på et globalt nivå starter man med nesten før man har lært seg å stave. I mange forskjellige land tilbys utdannelse ved såkalte gründerskoler, der studenter lærer seg prosessen fra å utvikle en idé til å stable et prosjekt eller selskap på beina. Samfunnet trenger slike mennesker, og det er derfor viktig å stimulere til at denne trenden fortsetter.